Hải Dương: Gần 1.000 trường hợp F1, F2 cần được làm xét nghiệm sớm

Hải Dương: Gần 1.000 trường hợp F1, F2 cần được làm xét nghiệm sớm

Thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương cho biết, trong 2 ngày tới tất cả trường hợp F1 cần phải được làm xét nghiệm, người dân cần cài đặt ứng dụng Bluezone và đo thân nhiệt thường xuyên, 33 chốt trạm trên địa bàn cần thực hiện kiểm soát dịch bệnh tốt.