Tập đoàn BRG: Nhìn từ hợp tác toàn cầu đến biểu tượng sống thịnh vượng

Tập đoàn BRG: Nhìn từ hợp tác toàn cầu đến biểu tượng sống thịnh vượng

Trong hơn 30 năm qua, Tập đoàn BRG đã kiến tạo nên những sản phẩm mang tầm vóc quốc tế bằng sự kết hợp giữa nguồn lực nội tại mạnh mẽ với các yếu tố hiện đại, sang trọng và đẳng cấp thông qua việc bắt tay với rất nhiều thương hiệu danh giá hàng đầu Thế gi