Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho HDBank tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) tăng vốn điều lệ lên hơn 16.088 tỷ đồng.

Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho HDBank tăng vốn điều lệ

Theo đó, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2020 từ mức 12.708 tỷ đồng lên hơn 16.088 tỷ đồng theo Nghị quyết về tăng vốn điều lệ năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.

Cụ thể, Ngân hàng sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2019 (đợt 2) bằng cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Mới đây, HDBank đã hoàn tất tăng vốn đợt 1 năm 2020 từ 9.810 tỷ đồng lên 12.708 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2019 (đợt 1) và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30%.

Như vậy, sau hai đợt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn, cổ đông HDBank được nhận lợi tức với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020.

Theo báo cáo tài chính quý 3 mới công bố, trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế tại ngân hàng mẹ đạt 3.615 tỷ, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận hợp nhất đạt 4.381 tỷ, tăng 27,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 103% kế hoạch 9 tháng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 21,1% và 1,9%.

T/H

Theo VNMEDIA

http://vnmedia.vn/kinh-te/202011/ngan-hang-nha-nuoc-chap-thuan-cho-hdbank-tang-von-dieu-le-acc0ee8/

Cùng chuyên mục

Mới - Nóng

Khám phá