6 lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Theodanh sách 200 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được công bố, có180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.Trong danh sách có6 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tối 30/01/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng.

6 lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Theo danh sách 200 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được công bố, có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.   Trong danh sách có 06 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm:  1. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII, Uỷ viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.   2. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.  3. Trung tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.  4. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.  5. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.  6. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.  

6 lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Theo VNMEDIA

http://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202101/6-lanh-dao-bo-cong-an-trung-cu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-cbb3f78/

Cùng chuyên mục

Mới - Nóng

Khám phá